Ny engelsk standard
 
ESGA/ESGENA guideline
 
5000 amerikanere endoskoperet med forurenede skoper
 
Smitte med hepatitis C i privat endoskopi-klinik
 
Metalsplinter i engangs-biopsitænger
 
Personalets sikkerhed
v

NHS: National Endosacopy Programme

Gruppen bag NHS, National Endoscopy Programme i England har i marts 2008 udsendt opdatteret Decontamination Standards for Flexible Endoscopes. Nogle af hovedpunkterne er:

 • Glutaraldehyd er ikke et acceptabelt desinfektionsmiddel til fleksible endoskoper
 • Fleksible endoskoper (FE) må ikke desinficeres manuelt.
 • Alle FE skal dekontamineres ved dagsprogrammets begyndelse og efter hver endoskopi. Dekontamineringen skal gentages hvis et FE ikke er dekontamineret inxden for 3 timer!
 • Ved manuel rengøring af et FE skal anvendes et lavt skummende enzymholdigt detergent.
 • Der er krav om dekontamineringsrum med adskillelse af rent og urent med meget mere. Den maunuelle rengøringsprocedure skal foretages i en dobbelt vask. I den første vask udføres rengøringsproceduren med detergentet. I vask nr. 2 skylles endoskopet i rent vand.
 • Der skal anvendes værnemidler til ansigt, hænder og underarme.
 • Der er krav om validering af vaskedekontaminatorer (VDer) til FE.
 • Alle kanaler skal kunne tilsluttes serperat til en VD, og skal være forsynet med tryksensorer, som kan alarmere, hvis væskegennemstrømningen svigter i kanalerne.
 • Dekontaminering af FE må kun udføres af personer, der kan dokumentere, at de er i satan til at udføre en korrekt dekonkontaminering af FE og tilbehør.
 • Der kræves sporbarhed af FE og tilbehør.
 • Der er generelle krav til styring af et endoskopiafsnit og krav om audit to gange årligt.
 • Med mere ......!

Ovenstående ligner meget de krav man er begyndt at stille til rengøring og desinfektion af FE i de lande vi gerne vil sammenligne os med. Vi har i modsætning til de fleste andre land hovedsagelig anvent termo-kemisk desinfektion af FE, hvilket er en meget robust procedure. Mange af de anvendte VDer skal udskiftes i den nærmeste fremtid, og det ser ud til, at kold-kemisk desinfektion af FE bliver det dominerende princip, som det har været og er i England og de fleste andre lande, og det vil få indflddelse på de anvendte procedurer til dekontaminering af FE

Hent som pdf-fil

ESGE/ESGENA guideline

Guideline for procesvalidering og rutinetest for dekontaminering af fleksible endoskoper i vaskedekontaminatorer i følge den europæiske standard EN ISO15883 parts1, 4 and 5.

Vi er i Danmark sammenlignet med andre lande kommet sent i gang med validering af vaskedekontaminatorer. Den her anførte guideline indeholder de elementer en kommende dansk version må indeholde...

 Hent som pdf-fil


Over 5000 amerikanere er endoskoperet med kontaminerede endoskoper

 • De kontaminerede endoskoper skyltes, at hjælpekanaler såsom den ekstra skyllekanal i koloskoper (og behandlings gastroskoper) ikke blev sufficient rengjort og desinficeret. Desuden havde nogle af de anvendte vaskedekontaminatorer forskellige mangler og defekter.
  På et hospital blev der anvendt laryngoskoper med en arbejdskanal, der ikke blev rengjort og desinficeret, hvilket også er set i Danmark!
  Fra centralt hold er det foreslået, at alle de involverede patienter skal testes for smitte med Hepatitis og HIV (SHEA 2005)

 • Der kommer mange nye typer af fleksible endoskoper på markedet i disse år med et nyt design og/eller diverse hjælpekanaler.
 • Det er yderst vigtigt:

  • At alt personale orienteres om, hvordan disse nye endoskoper skal rengøres manuelt.

  • At man sikre sig at de vaskedekontaminatorer, man har til rådighed, er i stand til at vaske og desinficere disse nye endoskoper sufficient.
   Nogle endoskopvaskemaskiner har ikke udtag nok til alle kanalerne, og tilkobling af to kanaler til et enkelt udtag ved hjælp af et u-rør, kan være problematisk.

  Smitte med hepatitis C i privat endoskopi-klinik

 • Manglende adskillelse af rent og urent og manglende overholdelse af de almindelige hygiejniske regler har medført at 12 patienter er blevet smittet med Hepatitis C på en privat endoskopiklinik i New York City. Smitteoverførslen skyldtes ikke en insufficient rengøring og desinfektion af endoskoperne, men at sprøjter med iv-medicin var blevet kontamineret med HCV. En nærmere beskrivelse findes på et link nedenfor.
  WWMR 26-09-2003 (pdf-fil)


 • Se også iv-medicin i forbindelse med endoskopi
  AJIC 2004;32;282-6

  Metalsplinter i engangsbiopsitænger

  Vi har i H:S modtaget fordelagtige tilbud på engangs biopsitænger. Stereomikroskopi af nogle af disse tænger har vist metalsplinter i skæret på biopsitængerne eller metalsplinter mellem kæberne. Dette er ikke tilfældet med de biopsitænger, vi normalt anvender.

  Der er beskrevet desinfektionssvigt af biopsikanaler på bronkoskoper med smitteoverførsel til følge, fordi en defekt biopsitang havde lavet ridser i biopsikanalen. 4 af 16 patienter fik en behandlingskrævende infektion (J Hosp Infect. 2005 sep;61(1):20-6) 

  Efter særlig aftale modtager vi gerne 5 biopsitænger til mikroskopi, hvis den lokale mikrobiologiske afdeling ikke kan stille et stereomikroskop til rådighed. Lægemiddelstyrelsen er kontaktet om problemstillingen.

   

 • Personalets sikkerhed på endoskopiafsnittet

  Ved rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper

  Torsten Slotsbjerg

  Der har gennem det sidste  år været mange henvendelser omkring en eventuel skadelig virkning af alkohol og enzymholdige detergenter i forbindelse med rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper. Henvendelserne har meget ofte være i forbindelse med at sikkerhedsrepræsentanter, miljørådgivere, arbejdstilsynet eller BST har været indblandet.

  Arbejds- & Miljømedicinsk Klinik, H:S Bispebjerg Hospital var repræsenteret ved afdelingslæge Peter Jacobsen under udarbejdelsen af Råd og anvisninger om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper, 4 udgave 2001. Herfra citeres følgende:

  Alkohol: "Virker affedtende og lokalirriterende på huden og kan herved provokere eksem. Systemisk forgiftning (rus) er næppe mulig ved inhalation."

  Enzymholdige sæber: "Affedter huden og kan nedsætte barrierefunktionen, De typer enzymer, som findes i sæberne, kan give allergi ved udsættelse for koncentratet, fx ved produktion. En lignende effekt ved håndtering af enzymholdige sæber er teoretisk mulig, men ikke dokumenteret".

  Databladene: Mange tror at de risici, der er listet op i databladene er gældende for det færdige produkt, når det anvendes til dets formål - Dette er ikke tilfældet. For eksempel er de risici, der angives for enzymholdige detergenter kun relevante under fremstillingsproceduren af disse. Det ved kun erfarne sikkerhedsfolk i sygehussektoren.

  Risikoen for personalet: Der er altså ingen umiddelbar risiko for personalet ved at anvende alkohol og enzymholdige detergenter i forbindelse med rengøring og desinfektion af FE, og disse komponenter indgår da også i vejledninger for desinfektion af FE i lande, hvor man stiller større krav til personalets sikkerhed under disse procedurer.

  Værnemidler: Besøgende fra udlandet undrer sig over, at det i Danmark er tilladt at udføre en manuel rengøring af endoskoper uden brug af andre værnemidler end handsker. Under denne procedure får personalet både forurenet uniform, arme og ansigt med svært kontamineret vaskevand (se nedenfor). Anvendes der ikke enzymholdige detergenter og alkohol i forbindelse med rengøring og desinfektion af endoskoperne øges risikoen for opformering af patogene mikroorganismer i endoskoperne. Ved opformering øges risikoen for infektion hos både personale og patienter.

  Professionel vejledning udbedes: En større interesserer for personalets reelle sikkerhedsproblemer på endoskopiafsnittene efterlyses. I dag tilgodeses hverken personalets eller patienternes sikkerhed i tilstrækkeligt omfang