Alkoholgennemskylning af fleksible endoskoper

Baggrund

I "Råd og anvisninger om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper" er det rekommanderet, at endoskoperne kanaler skal gennemskylles med 70% alkohol før de ophænges ved dagsprogrammets afslutning. Endoskoperne kan herefter anvendes umiddelbart i 3 døgn, hvis de ikke skal anvendes til risikoprocedurer.
På en del endoskopiafsnit i Danmark undlader man at gennemskylle kanalerne med alkohol. Enkelte afdelinger starter dog med at desinficere alle endoskoperne om morgenen før dagsprogrammet.
Resultaterne her stammer fra kvalitetssikringsprogrammet i H:S og Københavns Amt.

Checkpoint

Vandkanalen på de fleksible endoskoper anvendes som checkpoint. Der tages prøver fra endoskopernes vandkanal med vand fra vandbeholderen lige før en endoskopi (se billedet på "titelbladet")

Dekontaminatorer

Der er anvendt følgende automatiske dekontaminatorer: 7 ETD og 7 ETD2 (eller ETD2+) af mærket Olympus og 4 af mærket Fibro-cleaner (Lancier, Frankrig).
ETD makinerne er temokemiske dekontaminatorer, som virker ved en blanding af varme (virkningen forstækes af detergentet) og kemisk desinfektion ved 59 ºC. med 0,24% glutaraldehyd. Fibro-claenerne er derimod rent kemiske dekontaminatorer, som anvender 2% glutaraldehyd ved 25 ºC.

Kravværdier

Resultater

Der er indgået resultatet af 2950 prøvetagninger fra endoskopernes vandkanal. 9 endoskopiafsnit i H:S og Købemhavns Amt har deltaget i undersøgelsen. Der er taget prøver fra i alt 85 endoskoper.
94,2 % af prøvetagningerne opfyldte de opstillede kravværdier. I 1,4% blev der påvis over 50 CFU pr. 0,2 ml (i de fleste over 1000 CFU pr. ml og hermed risiko for smitteoverførsel)
Figur 1 viser, at der både i alkohol- og i non-alkohol gruppen er signifikant flere prøvetagninger, der opfylder kravværdierne i første halvdel af dagsprogrammet før kl.11.00 sammenlignet med sidste halvdel.
I alkoholgruppen er der signifikant flere prøvetagninger, der opfylder kravværdierne før kl. 11.00, og gennem hele dagsprogrammet signifikant færre endoskoper, der kan udgøre en infektionsrisiko for patienten Figur 2.

Konklusion

For at overholde 3-dagesreglen anvender mange endoskopiafsnit først alle de endoskoper, der er dekontamineret de forudgående døgn.
Prøvetagningerne fra endoskoper før kl. 11.00 stammer derfor hovedsagelig fra endoskoper, der er dekontamineret de forudgående døgn.
Prøvetagninger taget efter kl. 11.00 er domineret af endoskoper, der er behandlet i dekontaminatorerne samme dag. Fordelingen af prøvetagninger i løbet af dagsprogrammet, der ikke opfylder kravværdierne (Fig. 1) tyder på, at en del endoskoper rekontamineres i dekontaminatorerne.Links

Smitteoverførsel ved endoskopi og effekt af alkohol